Özel hayatın gizliliği ve ihlali konusunda ciddi değişiklikler öngören sosyal medya düzenlemesi kararı nedir, sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir ve sosyal medya düzenlemesiyle öngörülen yaptırımları yazımda paylaşacağım.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?

Eğer sosyal medya düzenlemesi nedir diye merak ediyorsanız bu düzenleme; sosyal medya platformlarında sıklıkla gündeme gelen kişilik hakkı ihlalleri, özel hayatın gizliliğine müdahaleleri gibi durumların kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Adalet Komisyonuna sunulan kanun teklifi komisyondan geçti. Komisyonun kabulünün ardından herkes bu değişikliğin sosyal medya kullanımında nasıl farklılıklara yol açacağını merak ediyor.

Sosyal Medya Düzenlemesi Maddeleri

 • Sosyal Ağ Sağlayıcı Tanımı Ekleniyor

Öncelikle sosyal medya düzenlemesi maddeleri arasında ilk dikkat çeken detay, “sosyal ağ sağlayıcı” şeklinde yeni bir tanımın öngörülmüş olması. Yurtdışı kaynaklı olan sosyal ağ sağlayıcılar, günlük erişimi bir milyon kişinin üzerinde olan platformlar olacak.

 • Mahkemeye Gitmeksizin Sosyal Ağ Sağlayıcıya Başvurulabilecek

Yine teklifle getirilmesi planlanan bir diğer değişiklik ise mahkemeye gidilmeksizin sosyal ağ sağlayıcının temsilciliğine başvurulması. Burada eğer kişi özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarıyla ilgili olarak bir mağduriyet ya da ihlalin ortaya çıktığını düşünüyorsa mahkemeye başvurmasına gerek kalmayacak. Birey direkt olarak sosyal medya kararı yasalaştığı taktirde temsilciye yazılı olarak başvuru yapabilecek.

 • 48 Saat İçinde Cevap Verilecek

Yeni düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcı kendisine başvuruda bulunan bireylere 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verme yükümlülüğü altına girecek. Eğer verdiği yanıt olumsuzsa kararını gerekçeli olarak sunması gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcı kullanıcılara yanıt vermezse bu durumda bu sağlayıcılar hakkında 5 milyon TL ceza uygulanacak.

 • Temsilcilikler 6 Aylık Raporlar Hazırlayacak

Sosyal ağ sağlayıcı temsilcilikleri teklifyasalaşırsa 6 aylık sürelerle raporlama yapacaklar. Eğer temsilcilikler raporlama yapmazlarsa bu durumda haklarında 10 milyon liralık idari para cezasına hükmolunacak.

Sosyal Medya Düzenlemesinde Öngörülen Yaptırımlar

Eğer teklif yasalaşırsa günlük bir milyonun üzerinde trafik akışına sahip olan sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci göstermesi tercihi olmayacak. Eğer sosyal ağ sağlayıcıları temsilci göstermezlerse beş aşamalı bir yaptırım süreci izlenecek:

 1. İlk olarak temsilci bulundurmayan sosyal ağ platformları 10 milyon idari para cezasına çarptırılacak.
 2. 30 günlük bekleme süresinde sosyal ağ sağlayıcılar temsilci göstermeme tutumlarını sürdürürlerse bu durumda haklarında 30 milyon lira para cezasına hükmedilecek.
 3. Eğer sosyal medya düzenlemesi içeriği yasalaştıktan sonra sosyal ağ sağlayıcılar yine temsilci göstermezlerse bu durumda mevcut sözleşmeler ayrık olmak üzere, ülkemizdeki vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden 3 ay süre ile reklam alamayacaklar. Yeni reklam sözleşmesi yapamayacaklar.
 4. Sağlayıcı hala temsilci göstermezler bu durumda Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılarak mahkeme tarafından ilk aşamada %50 daha sonra %90’a kadar bant daraltılması kararı verilebilecek.
 5. Bu daraltma yüzdesi mahkemenin takdirine bırakılacak ve karar verdikten sonra erişim sağlayıcılar bu kararı 4 saat içinde yerine getirmekle sorumlu olacaklar. Eğer temsilci gösterilirse ceza ¼ oranında azaltılacak ve reklam yasağı kalkacak.

Kanun teklifinde geçen diğer yaptırımlar da aşağıdaki gibidir:

 • Yine sosyal medya kanunu yasalaşırsa bu durumda mahkeme ya da hakim kararıyla hukuka aykırılık tespit edilirse sosyal ağ sağlayıcı içeriği 24 saat içinde kaldıracak. Eğer kaldırmazsa zararı kendisi tazmin edecek.  
 • Muhataplar yurtdışındalarsa bu durumda elektronik tebligat ile iletişime geçilebilecek.
 • Başvuruda bulunan kişiler özel hayatını ve kişilik haklarını ihlal eden platformlarla isminin ilişkilendirilmesinin engellenmesi için talepte bulunabilecek.

Adalet komisyonundan teklif geçtiği için önümüzdeki haftalarda meclis tarafından kabul edilirse sosyal medya kanun telifi yasalaşabilecek.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen.

İletişim sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: Bu yazıda bulunan görseller, https://pixabay.com/tr/ ve https://www.pexels.com/tr-tr/ sitelerinden alınmıştır.